Home »News

वीज तारांबाबत इशारा

फेब्रुवारी ०१,२०१९

माघ १२, १९४०

फातोर्डा येथील जे.जे.कोस्ता हॉस्पिटलजवळ नवीन उभारण्यात आलेले ११ केव्हीए भूमिगत केबल आणि ६३० केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर सेंटर ०२ फेब्रुवारीपासून विद्युतभारीत करण्यात येणार असून यापुढे ही वीज यंत्रणा तशीच भारीत राहील. लोकांनी वरील वीज यंत्रसामुग्रीपासून दूर राहावे.

 मा/वाप/एनएन/जॉआ/मागा/२०१९/२९

TOP