Home »News

आवश्यक वस्तूंचा दर आणि पुरवठ्याचा अहवाल

जानेवारी ३०,२०१९

माघ १०, १९४०

१५ जानेवारी २०१९ रोजी आठवड्यात पणजीतील आवश्यक वस्तूंचे दर सहकारी संस्थेच्या निबंधकाद्वारे सूचित करण्यात आले आहेत. घाऊक, शिवरी गव्हाचा दर  रु. २००/- ते रु. ३००/- प्रति क्विंटल आणि १५ लिटिरचे व्हेजिटेबल घी रुची रु. ५०/-  कमी झाले. आठवड्यात मूगडाळ, बटाटा रु. १००/- ते रु. २००/- वाढला, रु. १००/- ते रु. २००/- प्रति क्विंटल आणि अंडी रु. २०/- प्रति १०० नगामागे वाढली.

इतर आवश्यक वस्तूंचे दर जसे बाहेरील उकडा तांदूळ, सुरय तांदूळ, खांडवा गहू, तूरडाळ बार्शी, मूगडाळ, चणाडाळ, मूग, मोठा काबूली, एस-३० साखर, फाईन गूळ, सन्फ्लावर तेल, रवा, मैदा, ग्रीन पिस, कांदे, टॉमेटॉ, हिरव्या मिरच्या आणि केळी (वासई) चा दर बाजारात स्थिर होता.

किरकोळ, इतर आवश्यक वस्तू जसे स्थानिक उकडा तांदूळ, बाहेरील उकडा तांदूळ, सुरय तांदूळ, खांडवा गहू, शिवरी गहू, ज्वार शालू, तूरडाळ बार्शी, मूगडाळ, चणाडाळ, मूग, मोठा काबूली, एस-३० साखर, फाईन गूळ, सन्फ्लावर तेल, खोबरेल तेल, व्हेजिटेबल घी रुची, रवा, मैदा, ग्रीन पिस, बटाटा, कांदे, टॉमेटॉ, हिरव्या मिरच्या, मोठी अंडी आणि केळी (वासई) चा दर बाजारात स्थिर होता.

बाजार पुरवठ्याच्या दरांच्या चढउतारामुळे घाऊक दरात चढउतार झाला.

स्थानिक उकडा तांदूळ, बाहेरील उकडा तांदूळ, ज्वारी शालू आणि खोबरेल तेलाच्या व्यतिरिक्त इतर आवश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याची स्थिती सामान्य होती.

आठवड्यात तूरडाळ बार्शी, मूगडाळ, उडीदडाळ, चणाडाळ, मसूरडाळ, वाटाणा आणि मोठा काबूलीचा दर बाजारात स्थिर होता.

आठवड्यात सनफ्लावर तेल, खोबरेल तेल आणि १ लिटिरचे डालडावनस्पती तेलाचा दर बाजारात स्थिर होता.

मा/वाप/एनएन/जॉआ/मागा/२०१९/२४

TOP