वीज पुरवण खंडीत

ता. 15 मार्च 2024

ता. 16 मार्च 2024 दिसा 100 केव्हीए दत्त मंदीर पर्वरी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.00 ते दनपारां 12.00 वरां मेरेन दत्त मंदीर वाठार आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/187

 

वीज पुरवण खंडीत

ता. 15 मार्च 2024

ता. 17 मार्च 2024 दिसा पणजी शारांतल्या 400 केव्हीए सचीवालय फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.30 ते सांजेची 5.00 वरां मेरेन पोरणे सचीवालय, हॉटेल क्रावन, हॉटेल विनंती, वेपारी कर कार्यालय, आनंद आश्रम, लवंदे इलेक्ट्रिकल, 31जानेवारी मार्ग आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 17 मार्च 2024 दिसा आल्तिन पणजी हांगाच्या 400 केव्हीए आकाशवाणी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 8.30 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन मॉन्तपियो क्वॉटर्स, पुलीस सोसायटी, हेरंब बंगलो, माउंट युनिक बिल्डिंग, पेरेरा अपार्टमेंट, मेट्रोलॉजीकल क्वॉटर्स, निर्मला संस्थेलागीचो वाठार, आल्तिन ते बॉक द वाक चडटेकडली घरां, दक्षता संचालनालय, लघु बचत आनी लॉटरी संचालनालय, राज्य पुलीस कागाळ अधिकारीणी आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/188

Skip to content