उजो पालोवपी दळाचें वर्सुकीं निरीक्षण दीस संचलन

ता. 15 मार्च 2024

उजो पालोवपी दळाचें 36 वें वर्सुकीं निरीक्षण दीस संचलन आनी इनामां वाटप कार्यक्रम आयज शेनवार 16 मार्च 2024 दिसा सकाळी 9.00 वरांचेर गोंय राज्य उजो पालोवपी दळ प्रशिक्षण मैदान, सांतिनेज पणजी हांगा जातलो.

प्रधान वित्त सचीव डॉ. व्ही. कांडावेलू हे कार्यक्रमाक मुखेल सोयरे म्हूण उपस्थित रावतले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/186

Skip to content