वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

12 मार्च 2024

सत्तरी तालुक्यातलो झर्मे गांव ते 11 केव्ही सालेली-होंडा फिडरामेरेन नवीन घातिल्ले भुंयगत वीज केबल आनी जोडून आशिल्ली 11 केव्ही वीज यंत्रणां ता. 13 मार्च 2024 दिसा चालू केल्यात आनी ह्यान फुडें ही वीज यंत्रणां तशीच चालू उरतली.

ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/175

Skip to content