वीज पुरवण खंडीत

ता. 12 मार्च 2024

ता. 15 मार्च 2024 दिसा 11 केव्ही सोनारबाग फिडराचेर सकाळीं 9.30 ते 11.30 वरां मेरेन ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपात येतले आनी त्या खातीर वयल्या वेळेत स्वानंद, भुमिका नगर, फुर्तादो फार्म वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 15 मार्च 2024 दिसा 11 केव्ही बोंडला फिडराचेर सकाळीं 11.30 ते दनपारां 1.30 वरां मेरेन ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपात येतले आनी त्या खातीर वयल्या वेळेत संजीवनी फार्म, प्रतापनगर, गणपती मंडप, सेंट्रल हॉस्पिटल, पणसूले वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/174

Skip to content