सूक्ष्म आनी लघु उद्देग सुविधा केंद्राक एमएसईएफसी पुरस्कार

11 मार्च 2024

भारतीय सूक्ष्म, लघु आनी मध्यम उद्देग मंडळान गोंय सरकारच्या उद्देग, वेपार आनी वाणिज्य संचालनालया खाला कार्यरत आशिल्ल्या सूक्ष्म आनी लघु उद्देग सुविधा केंद्रा वतीन राज्यांत सूक्ष्म आनी ल्हान उद्देगांक प्रोत्साहन दिवपा बाबतीत करपात येवपी कार्याची दखल घेवन केंद्राक एमएसईएफसी उत्कृश्टता पुरस्कार- 2023 भेटयलो.

29 फेब्रुवारी 2024 दिसा डॉ. आंबेकर इंटरनॅशनल सेंटर हांगा आयोजीत पुरस्कार वितरण सुवाळ्याक सूक्ष्म, लघु आनी मध्यम उद्देग मंत्री श्री. नारायण तातू राणे, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती (निवृत्त) श्री दीपक वर्मा, CIMSME चे अध्यक्ष श्री. मुकेश मोहन गुप्ता हे मानेस्त उपस्थित आशिल्लें.

उद्देग, वेपार आनी वाणिज्य संचालनालयाचे प्रतिनिधी श्री प्रतीक पी. पोरोब आनी चार्टर्ड अकाउंटंट, MSEFC गोंयचे वांगडी श्री एन जे प्रभुदेसाय हांणी मानेस्तांच्या हस्तुकीं पुरस्कार स्वीकारलो.

गोंय सूक्ष्म आनी लघु उद्देग सुविधा केंद्र राज्यांत सूक्ष्म आनी ल्हान उद्देगांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर मोलादीक योगदान दिता. तशेंच तडजोड आनी मध्यस्थिच्या प्रक्रिये वरवीं थकबाकी वसूल करपाक बरे काम करता. मंडळान 2022-2023 ह्या काळांत 111 अर्जांविशीं तडजोड आनी मध्यस्थी करून 10.41 कोटींची थकबाकी वसूल करपात मदत केली.

एमएसई फॅसिलिटेशन मंडळाच्यो अध्यक्ष ईग्ना क्लीटस, आयएएस, बँक मॅनेजर (एसबीआय) श्री गोपाळ केरकर, चार्टर्ड अकाउंटंट श्री नारायण जे. प्रभुदेसाय, जीएसआयएचे प्रतिनिधी श्री रोहित झांट्ये, ॲड. गॅलिलिओ फ्रान्सिस्को तेलीस हे वांगडी म्हूण काम पळयतात.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/169

Skip to content