मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकीं एससी/एसटीच्या गुणेस्त विद्यार्थ्यांक लॅपटॉप भेटयले

11 मार्च 2024

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं म्हायती तंत्रज्ञान संचालनालयाच्या ट्रायबल आनी एससी सबप्लॅन येवजणे खाला अनुसुचीत जाती आनी अनुसुचीत जमातींतल्या 134 गुणेस्त विद्यार्थ्यांक लॅपटॉप भेटयले. म्हायती तंत्रज्ञान संचालनालयान इन्फो-टेक म्हामंडळाच्या जोड पालवान फाटल्या शुक्रारा मॅक्विनेज पॅलेस, कांपाल पणजी हांगा आयोजीत कार्यक्रमाक म्हायती तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री श्री. रोहन खंवटे उपस्थित आशिल्लें.

ह्या वेळार उलयताना मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी गोंय राज्यांत आयटीआय ते आयआयटी मेरेनच्यो सगळ्यों शिक्षणीक सुविधां उपलब्ध आशिल्ल्याचें सांगून खंयचोच भुरगो पयशां खातीर शिक्षणा पासून वंचीत उरचो न्हय हे खातीर सरकारान विद्यार्थ्यांक मजत करपा खातीर अनेक येवजणो चालीक लायल्यात. विद्यार्थ्यांक देशांत तशेंच विदेशांत उच्च शिक्षण घेवपा खातीर सरकारान मनोहर पर्रिकर गोंय स्कॉलर्स येवजण सुरू केल्या. हे येवजणे खाला अभ्यासक्रमा प्रमाण 35 लाख रूपयां मेरेन कळंतर मुक्त रीण दिवपाची तजवीज आसा, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें.

मुख्यमंत्र्यान फुडें उलयताना सांगलें, विद्यार्थ्यांमदी डिजिटल साक्षरताय वाडची तशेंच हुशार विद्यार्थ्यांक प्रगत शिक्षण घेवपाक मजत जावची, ह्या उद्देशान विद्यार्थ्यांक लॅपटॉप दितात. मुख्यमंत्र्यान लॅपटॉप मेळिल्ल्या विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करून विद्यार्थ्यांनी आपले करिअर घडोवपा खातीर लॅपटॉपाचो योग्य उपेग करपाचो सल्लो दिलो.

म्हायती तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री श्री. रोहन खंवटे हांणी ह्या वेळार उलयताना विद्यार्थ्यांनी आपल्या जीणेत व्हड हावेस बाळगुपाची गरज व्यक्त करून विद्यार्थ्यांक उच्च शिक्षणा खातीर सरकारा कडल्यान आवश्यक ती मजत करपात येता. विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षण घेवन आपले करिअर घडोवचे आनी विकसीत भारताचे सपन पुर्ण करपा खातीर आपले योगदान दिवचे, अशें सांगलें.

सुरवातीक म्हायती तंत्रज्ञान खात्याच्यो संचालक यशस्विनी बी. हांणी मानेस्तांक येवकार दिलो. समाज कल्याण खात्याचे संचालक श्री. अजीत पंचवाडकर, इन्फोटेक म्हामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक श्री. प्रविण वळवटकर आनी हेर अधिकारी कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्लें.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/167

Skip to content