पॉवरग्रीडा वतीन भलायकी सेवा खात्याक एम्बुलन्सी भेटोवपाचो कार्यक्रम

11 मार्च 2024

पॉवरग्रीड पश्चिम विभाग-1 च्या सामाजीक जबाबदारी उपक्रमाखाला भलायकी सेवा खात्याक 6 मुळाव्यो उपचार सुविधा आशिल्ल्यो आनी 2 कार्डियाक उपचार सुविधा आशिल्ल्यो एम्बुलन्सी भेटोवपात येतल्यो. एम्बुलन्सी भेटोवपाचो कार्यक्रम फाल्या ता. 12 मार्च 2024 दिसा सकाळी 11.00 वरांचेर वन भवन, आल्तिन पणजी हांगा जातलो. भलायकी मंत्री श्री. विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकीं एम्बुलन्सी भेटोवपात येतल्यो.

मुळाव्यो उपचार सुविधा आशिल्ल्यो एम्बुलन्सी दक्षीण गोंय जिल्हा हॉस्पिटल चिकली, सामाजीक भलायकी केंद्र पेडणे, सामाजीक भलायकी केंद्र काणकोण, मुळावे भलायकी केंद्र शिवोली, मुळावे भलायकी केंद्र केपे आनी मुळावे भलायकी केंद्र खोर्ली आनी कार्डियाक उपचार सुविधा आशिल्ल्यो एम्बुलन्सी 108 सेवा विभागाक भेटोवपात येतल्यो. कार्यक्रमाक पॉवरग्रीड आनी भलायकी सेवा खात्याचे अधिकारी उपस्थित रावतले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/168

Skip to content