एलपीजी वितरकांनी घरपोच सेवेखातीर अतिरिक्त मोल आकारचें न्हय

ता. 11 मार्च 2024

भारत सरकारान कळीत केला की सगळ्यां घरगुती एलपीजी वितरकांक 14 किलोच्या एका घरगुती एलपीजी सिलिंडराच्या विक्रिचेर सध्या 73.03 रूपयां वितरक कमीशन दितात, जातूंत 33.65 रूपयां घरपोच मोलाचो आस्पाव आसा आनी आयआयएम अहमदाबाद हांच्या देनोवो अभ्यासाचेर तातूंत वेळोवेळ उजळणी करतात आनी योग्य लावासयत सगळ्या खर्चाचो आस्पाव करून कमीशन दितात.

भारत सरकार प्रधानमंत्री उजाला येवजणेच्या लावधारकांक सध्या 14 किलोच्या एका घरगुती एलपीजी सिलिंडराचेर 300 रूपयां सबसीडी दिता.

ते खातीर सगळे घरगुती एलपीजी वितरक आनी एजंटांक कळीत केला की तांणी घरगुती एलपीजी सिलिंडर घरपोच करपाच्या सेवेखातीर गिरायकांकडल्यान अतिरिक्त मोल आकारचे न्हय. सगळ्यां घरगुती एलपीजी गिरायकांनीय हाची नोंद घेवची.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/171

Skip to content