वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

7 मार्च 2024

बार्देस तालुक्यातल्या सुकुर ग्रामपंचायत क्षेत्रात कामत नगर हांगा मेलीता डिमेलो हांका वीज पुरवण करपा खातीर नवीन उबारिल्ले 100 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र आनी जोडून आशिल्ली 11 केव्ही वीज यंत्रणां ता. 7 मार्च 2024 दिसा चालू केल्यात आनी ह्यान फुडें ही वीज यंत्रणां तशीच चालू उरतली.

ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/166

Skip to content