वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

5 मार्च 2024

ईडीसी पाटो पणजी हांगा में. सियेरा गोल्ड डेव्हलपर्स प्रकल्पा लागी नवीन उबारिल्ले 11 केव्ही/0.433 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र आनी जोडून आशिल्ली 11 केव्ही वीज यंत्रणां ता. 6 मार्च 2024 दिसा चालू करतले आनी ह्यान फुडें ही वीज यंत्रणां तशीच चालू उरतली.

ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/153

Skip to content