प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटीसशीप मेळाव्याचें आयोजन

5 मार्च 2024

गोंय सरकाराच्या कुशळटाय विकास आनी उद्देजकताय संचालनालयान ता. 11 मार्च 2024 दिसा दक्षीण गोंयांत सरकारी आयटीआय काकोडा हांगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटीसशीप मेळाव्याचें आयोजन केला. अप्रेंटीसशीप मेळाव्यात अनेक भौशीक/खाजगी आस्थापनां सहभागी जावपाची अपेक्षा आसा.

इत्सुक आयटीआय उमेदवार आनी हेर थळाव्या युवकांनी नावनोंदणी आनी आपले करीअर घडोवपाक ह्या भांगरा संदीचो लाव घेवपा खातीर सकाळीं 9.30 वरांचेर मेळाव्याच्या थळार हजर रावचे.

चड म्हायती खातीर उमेदवारांनी सरकारी आयटीआय, काकोडा फोन नं. 0832-2650270/9822395368 चेर संपर्क करचो.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/154

Skip to content