3 मार्चाक पल्स पोलिओ लसीकरण कार्यक्रम

ता. 1 मार्च 2024

भलायकी सेवा संचालनालयाच्या राज्य कुटुंब कल्याण मंडळा वतीन आयतार 3 मार्च 2024 दिसा पुराय गोंय राज्यांत राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण दीस कार्यक्रमाचे आयोजन करपात येतले. सकाळीं 8.00 सांजेची 5.00 वरां मेरेन पाच वर्सां सकयल्या सगळ्यां भुरग्यांक पोलिओ डोज दितले. नागरिकांनी आपल्या भुरग्यांक लागीच्या पोलिओ लसीकरण केंद्रार व्हरून पोलिओ डोज दिवचो आनी मोहिम यशस्वी करपाक सहकार्य करचे. तशेंच 4 ते 6 मार्च मेरेन घरा घरांनी भेट दिवन सर्वे करपात येतलो, अशें राज्य कुटुंब कल्याण मंडळा कळीत केला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/143

Skip to content