कोडिंग आनी रोबोटिक्स आनी कुशळटाय विकास शिक्षणा खातीर कबलात

29 फेब्रुवारी 2024

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या उपस्थितीत आयज मंत्रालयांत तंत्रशिक्षण संचालनालयान शाळांनी कोडिंग आनी रोबोटिक्स शिक्षण आनी कुशळटाय विकास शिक्षणा खातीर दोन समजीकाय कबलाती केल्यो. उदकास्त्रोत मंत्री श्री. सुभाष शिरोडकर हेवूय ह्या वेळार उपस्थित आशिल्लें.

संशोधन सहकार्या खातीर बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड सायन्स (BITS) पिलानी आनी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट- कोडिंग एण्ड रोबोटिक्स एज्युकेशन इन स्कुल्स, तंत्रशिक्षण संचालनालय हांचेमदीं पयली कबलात जाली. तंत्रज्ञान आनी कुशळटाय विकास शिक्षणा खातीर सुक्ष्म, ल्हान आनी मध्यम उद्देग (MSME) – टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट सेंटर (PPDC), मेरठ-उत्तर प्रदेश आनी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट, DTE, गोंय सरकार हांचेमदीं दुसरी समजीकाय कबलात जाली.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या समजीकाय कबलांतींचेर समाधान व्यक्त करून कुशळटाय विकास आनी वाड करून विद्यार्थी आनी शिक्षकांक सक्षम करपाचेर भर आसतलो, तशेंच तंत्रज्ञान विकास केंद्राच्या उपक्रमांतल्यान देशाच्या मनीसबळ विकासा योगदान मेळटले, अशें तांणी सांगलें.

शिक्षण सचीव श्री प्रसाद लोलयेकर, पीएमयू-केअर, प्रकल्प संचालक डॉ विजय बोर्जीस, डीन, प्रशासक, BITS पिलानी प्रा. मीनल कौशिक आनी एमएसएमई – तंत्रज्ञान विकास केंद्राचे सहाय्यक वेवस्थापक (प्रशिक्षण) श्री व्ही. पी सिंग ह्या वेळार उपस्थित आशिल्लें.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/141

Skip to content