कर थकबाकी कायद्याखाला 16,412 वेपाऱ्यांक लाव

29 फेब्रुवारी 2024

राज्य सरकारान गोंय (कबलाती वरवीं कर, व्याज, दंड, हेर थकबाकीची वसुली) कायदो, 2023 खाला 16,412 वेपाऱ्यांची मेळून 48.5 कोटींची थकबाकी माफ केल्या. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज मंत्रालयांत लावधारकांक थकबाकी माफीची प्रमाणपत्रां भेटयली.

ह्या वेळार उलयतना मुख्यमंत्र्यांन सांगलें, ज्या वेपाऱ्यांची कर थकबाकी वर्साक 10,000 रूपया परस चड आसा तांणी कायद्या प्रमाण कबलात करून थकबाकी माफीचो लाव घेवपा खातीर ऑनलायन अर्ज करपाची गरज आसा. ह्या येवजणे खाला खात्याकडेन 1300 अर्ज आयल्यात आनी अर्ज मंजूर करपाची प्रक्रिया सुरू आसा.

तशेंच वन-टाइम सेटलमेंट खातीर 7 मार्च 2024 मेरेन अर्ज करपाची गरज आसा. उपरांत मुजत वाड मेळची ना, अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. मुख्यमंत्र्यान व्याज, दंड आनी हेर थकबाकी माफ येवजणेचीय ह्या वेळार म्हायती दिली.

उदकास्त्रोत मंत्री श्री. सुभाष शिरोडकर, प्रधान सचीव (वित्त) डॉ. व्ही. कांदेवेलू, राज्य कर विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त श्री विशांत नाईक गावणेकर, अतिरिक्त सचीव (वित्त), श्री विकास एस. एन. गावणेकर, अवर सचीव (वित्त) श्री प्रणव भट हे ह्या वेळार उपस्थित आशिल्लें.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/140

Skip to content