राष्ट्रीय लश्कर महाविद्यालय प्रवेश परीक्षे खातीर अर्ज

ता. 26 फेब्रुवारी 2024

देहराडून उत्तराखंड हांगाच्या राष्ट्रीय भारतीय लश्कर महाविद्यालयांत इयत्ता 8 वीच्या वर्ग प्रवेशाखातीर इयत्ता 7 वीच्या वर्गात शिकपी वा इयत्ता 7 वी उत्तीर्ण चलें आनी चली विद्यार्थ्यांकडल्यान अर्ज मागयल्यात. प्रवेश परीक्षा संबंदीत राज्यांतल्या निवडक केंद्रांचेर शेनवार ता. 1 जून 2024 दिसा जातली.

प्रवेश परीक्षेखातीर उमेदवारांची पिराय साडे अकरा वर्सां ते तेरा वर्सां मजगती आसपाक जाय, म्हणजे उमेदवाराचो जल्म 2 जानेवारी 2012 पयली आनी 1 जुलय 2013 उपरांत जाल्लो आसपाक जायना.

म्हायती पुस्तिका तथा विहित नमुन्यातले अर्ज आनी पोरण्या प्रस्नपत्रीकांची पुस्तीका राष्ट्रीय भारतीय लश्कर महाविद्यालयाच्या www.rimc.gov.in. ह्या वेबसायटीवयल्यान आवश्यक शुल्क फारीक करून ऑनलायन मेळोवची. राज्य सरकाराकडेन ता. 15 एप्रिल 2024 मेरेन अर्ज पावपाक जाय.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/129

Skip to content