गोंय विज्ञान केंद्रा वतीन विज्ञान महोत्सवाचे आयोजन

गोंय विज्ञान केंद्रा वतीन विज्ञान महोत्सवाचे आयोजन

ता. 24 फेब्रुवारी 2024

गोंय विज्ञान केंद्र, मिरामार हांणी गोंय सरकारच्या विज्ञान, तंत्रज्ञान आनी पर्यावरण खात्याच्या सहकार्यान 26 ते 28 फेब्रुवारी 2024 मजगती विज्ञान महोत्सवाचे आयोजन केला. राष्ट्रीय विज्ञान दिसानिमतान ह्या महोत्सवाचे आयोजन केला. देशांतले नामनेचे वैज्ञानिक आनी संशोधन संस्था ह्या कार्यक्रमात सहभागी जातल्यो. सामाजिक हिताच्या दृष्टीन विज्ञान आनी तंत्रज्ञानाच्या म्हत्त्वपूर्ण विकासाचेर उजवाड घालपी प्रदर्शन आयोजीत करतले.

हे विज्ञान प्रदर्शन 26 ते 28 फेब्रुवारी 2024 मेरेन सकाळी 10.00 ते साजेची 5.00 ह्या वेळेत सगळ्यांखातीर उकते आसतले. सायन्स फिएस्टा- 2024 चे उक्तावण 26 फेब्रुवारी 2024 दिसा सकाळी 11.00 वरांचेर विज्ञान, तंत्रज्ञान आनी कोयर वेवस्थापन खात्याचे संचालक श्री. लेविन्सन जे. मार्टिन हांच्या हस्तुकीं जातलें. मुंबयच्या नेहरू विज्ञान केंद्राचे संचालक श्री. उमेश कुमार रूस्तगी हे कार्यक्रमाक मानाचे सोयरे आसतले. तरणाटे पिळगेमदी विज्ञानाची आवड निर्माण करप हो ह्या महोत्सवाचो उद्देश आसा. महोत्सवाच्या काळांत विद्यार्थीं आनी हेरांखातीर अनेक सर्ती आनी उपक्रमांचे आयोजन करतले.

महोत्सवाचो समारोप आनी इनामां वाटपाचो कार्यक्रम 28 फेब्रुवारी 2024 दिसा सांजेच्या 4.00 वरांचेर जातलो. गोंय पुलीस खात्याच्या गोंय राज्य फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाळेचे संचालक डॉ. एन. पी. वाघमारे कार्यक्रमाक मुखेल सोयरे आसतले.

म्हा /सप/ ऑपे/ विगां/ 2024/124

Skip to content