सर्वसमावेशक वित्त सुविधांखातीर गोंय सरकारची संवसारीक बँके वांगडा कबलात

ता. 20 फेब्रुवारी 2024

जागतिक बँकेच्या सहभागान राज्यांत सर्वसमावेशक वित्त सुविधां स्थापन केल्या उपरांत गोंयांक आपले हवामान बदलाचे उद्दीश्ट साध्य करपाक चड आत्मविस्वास मेळटलो, अशी आस्त मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायली.

मुख्यमंत्री डॉ. सावंत आयज पर्यावरण मंत्री श्री. आलेक्स सिक्वेरा हांच्या उपस्थितीत पर्यावरण संचालनालय आनी राष्ट्रीय कृशी आनी ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड), भारतीय लघू उद्देग विकास बँक आनी वीज वित्त म्हामंडळ हांचेमदी जाल्ल्या समजीकाय कबलाती वेळार उलयताले. जागतिक बँक आनी राज्य सरकारावतीन आयज पणजे आयोजीत भारतीय हवामान आनी विकास भागीदार ह्या वर्सुकीं परिशदेत सर्वसमावेशक वित्त सुविधांची घोशणा केली.

हवामान बदलाचेर भर दिवपी ह्या सुविधेक लागून गोंयांक हवामान बदल परिणामांचेर उपाय करपाक मदत जातली.

पर्यावरणाचो समतोल राखून विकास करप हो आमचो दृश्टीकोन आसा. पर्यावरण, विकास आनी लोकांची भलायकी आनी कल्याण ह्या हावेसान आमी काम करतात. सर्वसमावेशक वित्त सुविधेक लागून आमकां नियोजन, गुंतवणूक आनी साधनसुविधांच्या विकासाक मदत जातली. हवामान बदलाच्या परिणामांक तोंड दिवपा खातीर नवीन तंत्रज्ञासयत आमी सक्षम जावपाची गरज आसा. संवसारीक बँकेकडल्यान सर्वसमावेशक वित्त सुविधा येवजणेखाला निधी घेवपी गोंय हे पयले राज्य आसा, अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें.

पर्यावरण मंत्री श्री. आलेक्स सिक्वेरा हांणी सर्वसमावेशक वित्त सुविधां खातीर कबलात जाल्ल्यान आमच्या शाश्वत विकासाच्या दिकेन नव्या अध्यायाक सुरवात जाल्ली आसून वीज, पर्यटन, कोयर वेवस्थापन, उदका सांबाळ अशां क्षेत्रातल्या प्रयत्नांनी वाड जातली, अशें सांगलें.

मुख्य सचीव श्री. पुनीत कुमार गोयल आनी जागतिक बँकेचे दक्षीण आशिया विभागाचे वेवस्थापक श्री. आभास झा हांचेय ह्या वेळार उलवप जाले.

नाबार्डा चे उपाध्यक्ष जी. एस. रावत, सीडबी चे अध्यक्ष आनी एमडी श्री. एस. रमण, वीज वित्त म्हामंडळाच्यो एमडी श्रीमती परमिंदर चोप्रा, गोंय राज्य जैविक विविधताय मंडळाचे वेवस्थापक प्रदीप सरमोकादम, पर्यावरण आनी हवामान बदल खात्याचे संचालक जॉन्सन फर्नांडिस आनी हेर अधिकारी ह्या वेळार उपस्थित आशिल्लें.

वित्त सचीव डॉ. व्ही. कांदवेलू हांणी निमाणे उपकार मानले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/114

Skip to content