राज्यपालान कॅन्सर दुयेंतींक अर्थिक मदत भेटयली

14 फेब्रुवारी 2024

आयज राजभवनार आयोजीत कार्यक्रमात आदले मुख्यमंत्री आनी आताचे आमदार श्री. दिगंबर कामत हांणी राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हांच्या उपस्थितीत राज्यपाल निधीतल्यान 160 कॅन्सर दुयेंतीक अर्थिक मदत भेटयली.

राजभवनाच्या नव्या दरबार हॉलांत आयोजीत कार्यक्रमाक प्रथम महिला श्रीमती रिता श्रीधरन पिल्लई, राज्यपालांचे सचीव एम. आर. एम. राव आनी अतिरिक्त सचीव श्री. संजीव सी. गांवस देसाय उपस्थित आशिल्ले.

राज्यपालांचे सचीव एम. आर. एम. राव हांणी मानेस्तांक येवकार दिलो.

ह्या वेळार उलयताना श्री. दिगंबर कामत हांणी म्हणले, राज्यांतल्या पिडित लोकांक मदत करपा खातीर राजभवनान सुरू केल्लो हो ल्हानसो प्रयत्न आसा. दुयेंत लोकांचे दुख्ख कमी करपा खातीर राज्य प्रमुखावतीन मदत दितात.

श्री. कामत हांणी सगळ्यां दुयेंतींच्या वतीन राज्यपालांचे उपकार मानून जो मनीस समाजातल्या गरीब आनी पिडितांक मदत करता ताकां देव सदाच मदत करता, अशें सांगलें.

राज्यपालान हे आदी आपवावूरपी संस्थां आनी ग्रामसंस्थांनी भेट दिवन डायलिसिस, कॅन्सर आनी दुयेंतींक अर्थिक मदत भेटयल्या.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/106

Skip to content