कावी कला समृध्द करपा खातीर एकवटीत प्रयत्नांची गरज – राज्यपाल

ता. 14 फेब्रुवारी 2024

राज्यपाल श्री. पी एस श्रीधरन पिल्लई हांणी गोंयची कावी कला समृध्द करपा खातीर एकवटान प्रयत्न करपाचो उलो मारून गोंय राज्यांक कलेचे समृध्द दायज लाभिल्ले आसून कावी कला हे एक पारंपारिक चित्रकलेचे तंत्र आशिल्ल्याचे सांगलें.

राज्यपाल आयज राजभवनाच्या नवीन दरबार हॉलात चार दिसाच्या कावी कला कार्यशाळेच्या उक्तावण कार्यक्रमात उलयताले.

कार्यक्रमाक प्रथम महिला श्रीमती रिता श्रीधरन पिल्लई, आमदार श्री. दिगंबर कामत, राज्यपालांचे सचीव एम. आर. एम. राव, राज्यपालांचे विशेश अधिकारी श्री. आर, मिहिर वर्धन, इतिहासकार श्री. संजीव सरदेसाय, कावी कला चित्रकार सागर नाईक मुळे उपस्थित आशिल्ले.

ह्या वेळार उलयताना राज्यपालान ‘कावी कला’ ही गोंयची खास चित्रकला आसून ती चड करून गोंयची देवळां, चर्चीं आनी वारसा घरांनी पळोवपाक मेळटा आनी ह्या कलेचे जतन करपाची गरज आसा. कावी कलेक आनी नवोदित कलाकारांक प्रोत्साहन दिवपाच्या उद्देशान राजभवनान ही चार दिसाची कार्यशाळा आयोजीत केल्या, अशें सांगलें.

देशाचे प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी हांणी लेगीत आपल्या मन की बात कार्यक्रमात कावी कलेचो उल्लेख केल्लो आसा, अशेंय राज्यपाल श्री. पी एस श्रीधरन पिल्लई हांणी सांगलें.

आमदार श्री. दिगंबर कामत हांणी राजभवना वतीन सुरू केल्ल्या विविध उपक्रम आनी येवजणांची तोखणाय करून राज्यपाल लोकांच्या हिताखातीर काम करता, अशें म्हणलें.

ह्या कार्यशाळे वरवीं कावी कलेक प्रोत्साहन मेळटले आनी ही कला नव्या कलाकारांकडेन पावपाक मदत जातली, अशेंय तांणी सांगलें.

राज्यपालांचे सचीव श्री एम आर एम राव हांणी मानेस्तांक येवकार दिलो. विशेश अधिकारी श्री मिहीर वर्धन हांणी कार्यशाळेचो उद्देश सांगलो.

इतिहासकार श्री. संजीव सरदेसाय, कावी कला चित्रकार सागर नाईक मुळे हांचेय ह्या वेळार उलवप जाले.

श्रीमती मेघा मुखर्जी हांणी कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालनेले आनी श्री. संदेश गडकरी हांणी निमाणे उपकार मानले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/107

Skip to content