सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकीं दोन नव्यो फेरीबोटी सेवेत रूजू

ता. 10 फेब्रुवारी 2024

न्हंय येरादारी मंत्री श्री. सुभाष फळदेसाय हांणी आयज पणजे फेरी धक्क्यार आयोजीत कार्यक्रमात दोन नव्यो फेरीबोटी सेवेत रूजू केल्यो. एक फेरीबोट दिवाडी-ओल्डा गोवा आनी दुसरी फेरीबोट चोडण-रायबंदर मार्गार चलतली.

म्हादय आनी दुधसागर नावान सुरू केल्ल्या ह्या फेरीबोटीक लागून दोनीय मार्गावयल्या फेरीबोट येरादारीत सुदारणा जातली आनी प्रवाशांक हे सेवेचो लाव जातलो, अशें न्हंय येरादारी मंत्री श्री. सुभाष फळदेसाय हांणी वेळार उलयतना सांगलें. फुडल्या सात म्हयन्यांभितर राज्यांत रो-रो फेरी सेवा सुरू करपाचो खात्याचो प्रयत्न आशिल्ल्याचेय तांणी ह्या वेळार सांगलें.

ह्या वेळार आमदार श्री. राजेश फळदेसाय, केदार नाईक, प्रेमेंद्र शेट, खात्याचे अधिकारी श्री. विकास गांवणेकर,विक्रम राजे भोसले आनी हेर अधिकारी उपस्थित आशिल्लें.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/97

Skip to content