नागरी सेवा व्हॉलिबॉल खेळां पंगड निवड चाचणी

ता. 10 फेब्रुवारी 2024

अखिल भारत नागरी सेवा सांस्कृतीक आनी खेळां मंडळावतीन महाराष्ट्र सरकाराच्या जोड पालवान श्री शिवछत्रपती खेळा प्रकल्प, बालेवाडी पुणे, महाराष्ट्र हांगा 18 ते 22 फेब्रुवारी 2024 मेरेन अखिल भारत नागरी सेवा व्हॉलिबॉल सर्तींचे आयोजन करपात येतले.

ह्या खेळां सर्तींनी गोंय राज्याचे प्रतिनिधीत्व करपाक दादल्यांचो व्हॉलिबॉल पंगड निवडपा खातीर खेळां आनी युवा वेव्हार खात्यान ता. 12 फेब्रुवारी 2024 दिसा मासानो दी आमोरी, पणजी हांगा निवड चाचणी आयोजीत केल्या.

सरकारी खात्यांचे नियमीत कर्मचारी आशिल्ल्या इत्सुक खेळगड्यांनी खात्याच्या मुखेल्यान सय केल्ले वळखपत्र आनी खेळपाच्या सामानासयत सकाळी 9.30 वरांचेर निवड चाचणेच्या थळार विभागीय खेळा आयोजक श्री. संजय शिरोडकर हांचे कडेन संपर्क करचो.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/98

Skip to content