देशाच्या विकासाखातीर प्रत्येक नागरीकाचे योगदान म्हत्वाचे-निलेश काब्राल

ता. 26 जानेवारी 2023

कायदो आनी न्यायमंत्री श्री. आलेक्स सिक्वेरा हांणी आयज मडगांवा दक्षिण गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रकल्पात आयोजीत प्रजासत्ताक दीस सुवाळ्यात राष्ट्रीय तिरंगो बावटो हुबोवन मानवंदना दिली.

ह्या वेळार उलयतना श्री. आलेक्स सिक्वेरा हांणी सांगलें, प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला आमच्या देशान संवसारीक पांवड्यार नवो आत्मविश्वास मेळयला. निर्णय घेवपा बाबतीत आयज आंतरराष्ट्रीय समाज भारताकडेन दुर्लक्ष करपाक शकना. आयज भारताची विश्वसनिताय अदीक मजबूत जाल्ली आसा. येणाऱ्या काळांत आमचो लोकशाय देश संवसारातली मजबूत अर्थवेवस्था जातली, हातूंत दुबाव ना, अशें तांणी सांगलें.

भारत देशान रेल्वे, कृशी, उद्देग, तंत्रज्ञान आनी हेर मळार भरीव प्रगती केल्ली आसून महिला, युवक आनी समाजातल्या गरीब घटकांचे सशक्तीकरण करून भारताक मजबूत आनी भरभराटीचे राष्ट्र करपाच्या दिकेन प्रयत्न चालू आसात. गोंय सरकारानय राज्याच्या विकासाखातीर विविध उपक्रम आनी विकास प्रकल्पांची कामां सुरू केल्यात, अशें तांणी सांगलें.

सुवाळ्यात पुलीस, होमगार्ड, दामोदर कॉलेज, मडगांव, कार्मेल कॉलेज,नुवे, महिला नुतन हायस्कूल,मडगांव, अवर लेडी ऑफ हेल्थ हायस्कूल, कुंकळ्ळी, मल्टिपर्पज हायस्कुल, बोर्डा, जवाहर नवोदय विद्यालय, काणकोण, सेंट तेरेजा हायस्कुल, रायच्या विद्यार्थ्यी पंगडाचे संचलन जाले.

शिशुविकास हायस्कुल आनी विनायक गोपाळ शेणवी हायस्कुलच्या विद्यार्थ्यांनी देशभक्तीचेर गीतां सादर केली.

आमदार श्री. उल्हास तुयेंकर, जिल्हाधिकारी ए. अश्विन चंद्रु, पुलीस अधिक्षक गुरूदास गावडे आनी हेर अधिकारी सुवाळ्यात उपस्थित आशिल्लें.

श्री. अनिल पै हांणी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/75

Skip to content