नवी दिल्लीत ‘भारत पर्व, उत्सवात गोंयचो चित्ररथ प्रदर्शीत

ता. 24 जानेवारी 2024

केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयान नवी दिल्लीच्या लाल किल्ल्या सामकार प्रजासत्ताक दीस संचलनाच्या आदी आयोजीत केल्ल्या “भारत पर्व” उत्सवाक आयज सुरवात जाली. विविधतायेत एकता ह्या भारतीय भावनेचो सुवाळो मनोवपाखातीर आनी ह्या देशभक्तीच्या उत्सवातल्यान देशाच्या समृध्द आनी विविधतायेच्या संस्कृतीचे दर्शन घडोवपाच्या उद्देशान आयोजीत “भारत पर्व” उत्सवाचे उक्तावण प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकीं जाले.

“भारत पर्व” उत्सवात विकसीत गोंय, विकसीत भारत ह्या संकल्पनेचेर आदारीत गोंयचो चित्ररथ तपलोका योग क्षेत्र, गोंयची दर्या संपत्ती, जल जीवन मिशन आनी हेर वारशाचें दर्शन घडयता. फोंडे वाठारांतले नामनेचे कलाकार श्री. सुशांत खेडेकार हाणी तयार केल्लो गोंयचो चित्ररथ 31 जानेवारी मेरेन नवी दिल्लीत “भारत पर्व” उत्सवात प्रदर्शीत करतले.

“भारत पर्व” उत्सवात गोंयासयत आसाम, कर्नाटक, उत्तराखंड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आनी काश्मीर राज्याचो चित्ररथ प्रदर्शीत केला. “भारत पर्व” उत्सवात चित्ररथ प्रदर्शना सयत अन्न उत्सव, हस्तकला मेळा, लोकनाच आनी हेर कार्यक्रम जातले.

ह्या वर्सा प्रजासत्ताक दीस संचलनात देशांतल्या सोळा राज्यांचे आनी 9 मंत्रालयांचे चित्ररथ सहभागी जातले . प्रजासत्ताक दीस संचलना उपरांत हेवूय चित्ररथ “भारत पर्व” उत्सवात प्रदर्शीत करतले.

गोंय सरकाराच्या म्हायती आनी प्रसिध्दी खात्यावतीन “भारत पर्व” उत्सवात गोंयचो चित्ररथ प्रदर्शीत केला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/64

Skip to content