गोंय सहकारी संस्था कायद्या वयल्या पुस्तकाचें मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकीं प्रकाशन

ता. 24 जानेवारी 2024

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज सचिवालयांत “गोंय सहकारी संस्था कायदो 2001 आनी गोंय सहकारी संस्था कायदो 2003 (2023 मेरेन दुरूस्ती)” पुस्तकाचे प्रकाशन केले. ह्या पुस्तकाचे संकलन श्री. एन. डी. अगरवाल हांणी केला आनी एन. आर .पब्लिकेशनान प्रकाशन केला.

ह्या वेळार सहकार मंत्री श्री. सुभाष शिरोडकर, मुख्य सचिव श्री. पुनीत कुमार गोयल आनी हस्तकला संचालक श्री अरविंद बुगडे उपस्थित आशिल्लें.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/65

Skip to content