मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा येवजणेखाला पयल्या कॅन्टीनाचें उक्तावण

ता. 19 जानेवारी 2024

बांबोळे हांगाच्या अन्न आनी वखदां प्रशासन खात्याच्या कार्यालयांत काल मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा येवजणेखाला पयल्या कॅन्टीनाचें उक्तावण जाले. खात्याच्यो संचालक श्रीमती ज्योती सरदेसाय हांणी उत्तर गोंय जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प अधिकारी श्री जयेश मायेणकर हांच्या उपस्थितीत कॅन्टीनाचें उक्तावण केले. लोकांक पुश्टीक आहार दिवपाच्या उद्देशान गोंय राज्य उपजीविका अभियानाच्या आदारान सुरू केल्लो हो म्हत्वाचो उपक्रम आसा.

अन्न आनी वखदां प्रशासन खात्याच्या कार्यालयांत मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा येवजणेखाला पयले कॅन्टीन सुरू जाल्ले खातीर श्रीमती ज्योती सरदेसाय हांणी समाधान उक्तावन कॅन्टीन सुरू करपाक सहकार्य केल्ले खातीर गोंय राज्य उपजीविका अभियानाविशीं कृतज्ञताय व्यक्त केली.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प अधिकारी श्री जयेश मायेणकर हांणी ह्या उपक्रमाखाला पयले कॅन्टीन सुरू जाल्ले खातीर समाधान उक्तावन ह्या उपक्रमाखाला कॅन्टीन सुरू करपा खातीर आता मेरेन 15 खात्यांनी यंत्रणे कडेन संपर्क केल्ल्याचे सांगलें.

बांबोळे हांगाच्या अन्न आनी वखदां प्रशासन खात्याच्या कार्यालयातले कॅन्टीन ओम श्री गणेश आप मजत गटावतीन चलोवपात येतले.

ह्या वेळार उपस्थितांमदी खात्याच्यो उपसंचालक श्रीमती स्वेता देसाय, उपसंचालक श्रीमती प्रतिमा ब्रागांझा, राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाचे अधिकारी श्री संगम पाटील, श्री रिचर्ड नोरोन्हा, राज्य अभियान वेवस्थापक श्रीमती सायली धावस्कर, श्रीमती सुप्रिया सावळ, श्रीमती सिमरन नाईक आनी हे अधिकाऱ्यांचो आस्पाव आशिल्लो.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/51

Skip to content