नवी दिल्लीत ‘भारत पर्व, उत्सवात गोंय आपलो चित्ररथ प्रदर्शीत करतले

ता. 17 जानेवारी 2024

नवी दिल्लीत कर्तव्य पथार 26 जानेवारीक जावपी प्रजासत्ताक दीस संचलनाच्या दोन दिसांआदी गोंय राज्याचो चित्ररथ केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयान नवी दिल्लीच्या लाल किल्ल्या सामकार 23 ते 31 जानेवारी मेरेन आयोजीत “भारत पर्व” उत्सवात प्रदर्शीत करपात येतलो. विविधतायेत एकता ह्या भारतीय भावनेचो सुवाळो मनोवपाखातीर “भारत पर्व” उत्सवाचे आयोजन केला. ह्या देशभक्तीच्या उत्सवातल्यान देशाच्या समृध्द आनी विविधतायेच्या संस्कृतीचे दर्शन घडटले.

प्रजासत्ताक दीस सुवाळ्याचो एक भाग म्हूण 2016 वर्सा सावन नवी दिल्लीत “भारत पर्व” उत्सवाचे आयोजन करपात येता. प्रजासत्ताक दिसा नवी दिल्लीत जावपी संचलन हे देशाचो म्हत्वाचो आनी भव्य उत्सव आसा. ह्या संचलनातल्यान भारतीय सांकृतीक वारशा सयत देशान संरक्षण, उद्देग, पर्यटन, विज्ञान आनी हेर साबार मळार केल्ल्या प्रगतीचे दर्शन घडटा. संचलनात जावपी सांस्कृतीक वारशाचे प्रदर्शन म्हणल्यार देशाच्या एकतेचे प्रतीक जावन आसा. प्रत्येक वर्सा प्रजासत्ताक दिसा कर्तव्य पथार राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेट, लाल किल्लो अशें संचलन जाता. प्रजासत्ताक संचलनात सहभागी जावपी चित्ररथ, सांस्कृतीक कार्यक्रम आनी कवायतींची तयारी आनी तालीम एका म्हयन्यासावन सुरू जाता.

नवी दिल्लीत देशाच्या राजधानीत आयोजीत णव दिसांच्या “भारत पर्व” उत्सवात प्रदर्शीत करपात येवपी गोंयचो चित्ररथ तयार करून प्रदर्शीत करपा खातीर फोंडे वाठारांतले नामनेचे कलाकार श्री. सुशांत खेडेकार हांची राज्य सरकारान निवड केल्या. गोंयचो चित्ररथ विकसीत गोंय, विकसीत भारत ह्या संकल्पनेचेर आदारीत आसून तपलोका योग क्षेत्र, गोंयची दर्या संपत्ती, जल जीवन मिशन आनी हेर वारशाचें दर्शन घडयतले. गोंयचो चित्ररथ तयार करपाचे काम नवी दिल्लीत राष्ट्रीय रंगशाळा शिबीरात नेटान चालू आसा. श्री. सुशांत खेडेकर हांच्या देखरेखीखाला 40 कलाकांर चित्ररथ तयार करपाचे काम करतात. 22 जानेवारी मेरेन चित्ररथाचे काम पुर्ण जातले.

संरक्षण मंत्रालयान ह्या वर्सा लाल किल्ल्या सामकार जावपी “भारत पर्व” उत्सवात आपलो चित्ररथ प्रदर्शीत करपा खातीर गोंयासयत आसाम, कर्नाटक, उत्तराखंड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आनी काश्मीर राज्यांक आमंत्रीत केला. “भारत पर्व” उत्सवात चित्ररथ प्रदर्शना सयत अन्न उत्सव, हस्तकला मेळा, लोकनाच आनी हेर कार्यक्रम जातले. उत्सवाच्या काळात लाल किल्ल्याचेर रोशणाय करपात येतली.

ह्या वर्सा प्रजासत्ताक दीस संचलनात देशांतल्या सोळा राज्यांचो सहभाग आसतलो, जातूंत आंध्रप्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, हरयाणा, छत्तीसगड, गुजरात, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर मेघालय, ओडिसा, राजस्थान, तामिळनाडू, तेलंगण, उत्तर प्रदेश राज्यांसयत लढाख संघप्रदेशाचो आस्पाव आसा.

गोंय सरकाराच्या म्हायती आनी प्रसिध्दी खात्यावतीन गोंयच्या चित्ररथाचे प्रदर्शन जातले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/49

Skip to content