वीज पुरवण खंडीत

ता. 16 जानेवारी 2024

ता. 17 जानेवारी 2024 दिसा कांदोळी उपकेंद्राच्या फिडर-3 चेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन बामणवाडो, इस्क्रिवाव वाडो, निव्हटन सुपर मार्केट वाडी, सिकेरी, आग्वाद आनी सरभोवतणी वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 18 जानेवारी 2024 दिसा कांदोळी उपकेंद्राच्या फिडर-1 चेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन अण्णावाडो, पिंटोवाडो, सिक्वेरा वाडो, मरडवाडो, एचबीआर, वाडीवाडो,इस्क्रिवाव वाडो, लॉरी, क्रिसेंट व्हिला, लवंदे सुपर मार्केट, व्हिवा गोवा आनी सरभोवतणी वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/46

Skip to content