अग्निवीरवायू खातीर अर्ज मागयल्यात

ता. 15 जानेवारी 2024

भारतीय वायुसेनेन अग्निवीरवायू पदांच्या भरती खातीर 2 जानेवारी 2004 आनी 2 जुलय 2007 (दोनीय दिसासयत) मजगती जल्मल्ल्या पात्र अविवाहित दादले आनी बायलां उमेदवारांकडल्यान ऑनलायन अर्ज मागयल्यात.

ऑनलायन नोंदणी 17 जानेवारी 2024 ते 06 फेब्रुवारी 2024 ह्या काळात सुरू जातली आनी ऑनलायन परीक्षा 17 मार्च 2024 सावन आसतली.

इत्सुकांनी https://agnipathvayu.cdac.in/ चेर ऑनलायन नोंदणी करची.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/37

Skip to content