अंत्योदय अन्न येवजण रेशन कार्डधारकांक रेशनाचेर एक किलो साखर

ता. 15 जानेवारी 2024

अंत्योदय अन्न येवजण रेशन कार्डधारकांक फेब्रुवारी-2024 म्हयन्यात (जानेवारी-2024 चो कोटा) रेशन कार्डाफाटल्यान 1 किलो साखर 13.50 रूपया दरान दितले.

सवाय धान्य दुकान मालकांनी आपल्या साखरेचो कोटा व्हरून रेशन कार्डधारकांक वितरीत करचो. रेशन कार्डधारकांनी आपलो रेशन कोटा संबंदीत सवाय धान्य दुकानातल्यान व्हरपाक जाय. धान्याविशीं कसलीय कागाळ आसल्यार रेशन कार्डधारकांनी संबंदीत मामलेदार वा नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्याकडेन करची.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/40

Skip to content