26 जानेवारीक राणे बंडाच्या उगडासाक आर्गां ओपतले

ता.10 जानेवारी 2024

26 जानेवारी 2024 दिसा दनपारां 12.00 वरांचेर सत्तरीतल्या नाणूस किल्ल्याचेर आयोजीत कार्यक्रमात राणे बंडाच्या उगडासाक आर्गां ओपतले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत राणे बंडाच्या स्मारकाचेर पुष्पचक्र ओपतले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/33

Skip to content