राजभवनार भगवद् गीता पठण कार्यक्रम जालो

ता. 10 जानेवारी 2024

संस्कृत भारतीच्या काणकोण शाखेन काल राजभवनार दरबार हॉलांत भगवद् गीता पठण कार्यक्रमाचे आयोजन केल्ले. राज्यपाल श्री. पी. एस. श्रीधरन पिल्लई आनी गोंयची प्रथम महिला श्रीमती के. रिता श्रीधरन पिल्लई ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्ल्यो. विविध शिक्षणीक संस्थांच्या विद्यार्थ्यांनी भगवद् गीतेतल्या श्लोकांचे पठण केले.

राज्यपालांचे खाजगी सचीव श्री. वल्सराज, संस्कृत भारतीचे अध्यक्ष श्री. आनंद देसाय, संस्कृत भारतीचे समन्वयक श्री. चिन्मय आमशेकर ह्या वेळार उपस्थित आशिल्ले.

ह्या वेळार उलयतना श्रीमती पिल्लई हांणी सांगले, भगवद् गीतेतले श्लोक पठण केल्ल्यान आमच्या मनाक शांतीकाय लाभता, जे तरेन अन्न आमच्या कुडीक सक्रीय करता. मन शांत आनी निरोगी दवरपाखातीर श्लोक पठण करपाक जाय, अशें तीणे सांगले.

श्री. प्रसाद उमर्ये हांणी निमाणे उपकाराचे उलवप केले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/30

Skip to content