पत्रादेवी मार्गान अवजड म्हालवाहू वाहनांक प्रवेश बंद

ता. 10 जानेवारी 2024

उत्तर गोंय जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यान सगळ्या अवजड म्हालवाहू वाहनांक पत्रादेवी मार्गान गोंयांत प्रवेश करपाक 8 ते 13 जानेवारी मेरेन सकाळी 6.00 ते रातची 10.00 मेरेन बंदी लागू केल्या. ह्या काळांत आनी वेळेत अवजड म्हालवाहू वाहनांनी बांदा-दोडामार्ग-दिवचल मार्गान गोंयांत प्रवेश करचो.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/32

Skip to content