वीज पुरवण खंडीत

ता. 9 जानेवारी 2024

ता. 10 जानेवारी 2024 दिसा 11 केव्ही करमळी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन एला फार्म, विनिथ व्हिजन (आल्बर्ट डेव्हलपर्स), सी जे फर्नांडिस, काटेभाट, जय भवन आनी सरभोवतणी वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/26

Skip to content