म्हादय न्हंय वाचोवपाक गोंय सरकार बांदिल आसा- मुख्यमंत्री

ता. 9 जानेवारी 2024

म्हादय न्हंय वाचोवपाक गोंय सरकार बांदिल आसून म्हादय न्हंयचे उदक वळोवपाच्या वादाविशीं गोंय सरकार केंद्र सरकाराकडेन आनी सर्वोच्च न्यायालयात सतत नेटान पाठपुरावो करीत आसा. गोंय राज्य आनी गोंयच्या जनतेच्या हिताकडेन सरकार खंयच्याच परिस्थितीत तडजोड करचे ना, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज परत एकदा सांगलें.

मुख्यमंत्री आयज गोंय विधिकार मंचावतीन पर्वरी विधानसभा प्रकल्पात आयोजीत गोंय विधिकार दीस कार्यक्रमात उलयताले.

कार्यक्रमात उलोवप्यांनी म्हादय न्हंयचे उदक वळोवपाच्या वादाचेर उक्तायिल्ल्या हुसक्याचो उल्लेख करून डॉ. सावंत हांणी सांगलें, म्हादय न्हंयच्या प्रश्नाचेर सरकार गंभीर आसून, कर्नाटकाक म्हादयचो लढो जिकपाक दिवचे ना. म्हादय न्हंय ही गोंयची जीवनवाहिनी आसा. सरकार सातत्यान केंद्र सरकाराकडेन हो मुद्दो उचलून धरीत आसा आनी सर्वोच्च न्यायालयात ह्या प्रकरणाचेर सक्षमपणान गोंयची बाजू मांडटा.

गौरवशाली वाटचालीखातीर गोंय विधीमंडळ मंचाचे अभिनंदन करतना विविध माध्यमांतल्यान विधिमंडळ मजबूत करपा खातीर मंचाचे व्हड योगदान आशिल्ल्याचें मत व्यक्त केले.

राज्यांत कृशी उपक्रमांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर सरकारान कृशी धोरण लागू केल्ले आसा. कृशी लागवड जमनीक संरक्षण दिवप आनी कृशी जमीन शेतकारांच्या हातात उरपाक कृशी धोरण म्हत्वाचे आसा. राज्य आता विकसीत भारत, विकसीत गोंय च्या दिकेन वाटचाल करता आनी हे उद्दीश्ट साध्य करपा खातीर प्रत्येक नागरिकान आपले योगदान दिवचे, असो उलो तांणी मारलो.

महाराष्ट्र राज्य विधानसभा सभापती श्री. राहुल नार्वेकर हांणी आपल्या भाशणात लोकशाय वेवस्थेत विधिमंडळ, कार्यमंडळ आनी न्यायवेवस्था म्हत्वाची आशिल्ल्याचे सांगून लोकशाय वेवस्थेत सार्वभौमत्व राखपाचेर भर दिवपाची गरज आशिल्ल्याचें म्हणलें.

महाराष्ट्र आनी गोंयामदीं इश्टागतीचे नाते आसून गोंयांक महाराष्ट्राकडल्यान पुराय दिवपाचे उतर तांणी दिले.

गोंय विधानसभेचे सभापती श्री. रमेश तवडकर हांणी आपल्या येवकाराच्या उलोवपात गोंय विधिकार मंचाच्या सांबार उपक्रमांची म्हायती दिली.

गोंय विधानसभेचे उपसभापती श्री. ज्योशुआ डिसौझा, विधानसभा कामकाज मंत्री श्री. आलेक्स सिक्वेरा हांणी विधिकार मंचाच्या उपक्रमांची तोखणाय केली.

विरोधी पक्ष फुडारी श्री. युरी आलेमांव हांणी गोंयच्या गोंयच्या संबंदीत विविध प्रस्ऩांचेर उलवप केले.

ह्या वेळार आदले आमदार शंभू भाऊ बांदेकर, अशोक नाईक, प्रकाश वेळीप, मानू फर्नांडिस, श्रीमती संगीता परब हांचो सत्कार केलो.

गोंय विधिकार मंचाचे उपाध्यक्ष विक्टर गोन्साल्विस, सचीव मोहन आमशेकर, खजीनदार सदानंद मळीक तशेंच मंत्री, आमदार, खासदार, आदले आमदार, आदले खासदार कार्यावळींक हाजीर आशिल्लें.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/27

Skip to content