प्रजासत्ताक दीस सुवाळो

ता. 9 जानेवारी 2024

देशाच्या हेर वाठारांप्रमाण गोंय राज्यांतय 26 जानेवारी 2024 दिसा प्रजासत्ताक दीस मनोवपात येतलो. राज्य पांवड्यावयलो प्रजासत्ताक दीस सुवाळो सकाळी 8.45 वरांचेर ताळगांव पठारावयल्या गोंय विद्यापिठाच्या मैदानाचेर जातलो. राज्यपाल श्री. पी. एस. श्रीधरन पिल्लई सुवाळ्यात राष्ट्रीय तिरंगो बावटो हुबोवन मानवंदना दितले आनी उपरांत गोंयच्या जनतेक उद्देशून भाशण करतले.

प्रजासत्ताक दीस सुवाळ्याक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, मंत्री, आमदार आनी हेर मानेस्त उपस्थित रावतले. सुवाळ्याच्या थळार राज्यपालांक मुख्यमंत्री, मुखेल सचीव, पुलीस म्हासंचालक आनी गोंय विभागाचे ध्वजाधिकारी येवकार दितले.

राज्य पावंड्यावयल्या प्रजासत्ताक दीस सुवाळ्यात विंगड विंगड शाळांची भुरगीं सांस्कृतीक कार्यक्रम सादर करतली.

तशेंच राज्यांत जिल्हा आनी तालुका पांवड्याचेरय प्रजासत्ताक दीस सुवाळ्याचे आयोजन जातले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/24

Skip to content