अंतीम मतदांर वळेरी तपासपा खातीर उपलब्ध

ता. 5 जानेवारी 2024

गोंय राज्य वेंचणुक अधिकाऱ्याच्या कार्यालयान 1 जानेवारी 2024 ही पात्र तारीख धरून तयार केल्ली अंतीम मतदार वळेरी राज्यांतल्या सगळ्यां विधानसभा मतदारसंघांच्या मतदान केंद्रांचेर लोकांक आनी राजकीय पक्षांक तपासपा खातीर ता. 5 जानेवारी 2024 सावन उपलब्ध केल्या. लोकांनी आनी राजकीय पक्षांनी अंतीम मतदार वळेरींतल्या मतदारांची नावां तपासून घेवपाची विनंती केल्या.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/16

Skip to content