वीज पुरवण खंडीत

ता. 2 जानेवारी 2024

ता. 3 जानेवारी 2024 दिसा 11 केव्ही गोंतम -पर्वरी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.30 ते दनपारां 1.30 वरां मेरेन सिडनी डीटीसी, मेहता कन्सट्रक्शन, हॉटेल गोंतम, मथुरा एन्क्लेव्ह, उर्बानिया व्हिला, सांगोडकर वाईन, आल्त बेला व्हिस्ता, घुमर रेस्टोरंट, पिकनिक प्लाझा, आर्दी स्कुल आनी सरभोवतणी वांठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/11

Skip to content