आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टांत स्वयंपूर्ण मित्र दिव्यांगांक मदत करतले सरकारी येवजणांविशीं जागरूकताय वाडोवपाखातीर पर्पल फेस्ट म्हत्त्वपूर्ण व्यासपीठ

ता. 02 जानेवारी 2024

गोंयांत 8 ते 13 जानेवारी मेरेन जावपी आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टाविशीं स्वयंपूर्ण मित्रांक म्हायती दिवपाखातीर आयज पर्वरे लेखा खात्याच्या सभाघरात एक म्हत्त्वपूर्ण बसका जाली. बसकेक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, समाज कल्याण मंत्री श्री. सुभाष फळदेसाय, दिव्यांग राज्य आयुक्त श्री. गुरुप्रसाद पावसकर, आमदार आलेक्सो रेजिनाल्ड लॉरेन्स, आमदार आंतोन वाज, सहाय्यक जिल्हाधिकारी आयुषी कुमारी आनी हेर अधिकारी उपस्थित आशिल्लें.

स्वयंपूर्ण मित्रांक इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाविशीं म्हायती करून दिवप हो बसकेचो मुखेल उद्देश आशिल्लो. आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टानिमतान दिव्यांग व्यक्तींक आपली क्षमता आनी कुशळताय दाखोवपाक एक व्यासपीठ उपलब्ध जातले. कार्यावळींत विविध प्रकारचे दिव्यांगत्व, आव्हानांक फुडो करपाक आनी वेवस्थापनाविशीं मार्गदर्शन करपा विविध सत्रां, दिव्यांग व्यक्तींच्या पालकांखातीर मार्गदर्शन सत्रां जातली.

बसकेत उलयतना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी फाटल्या वर्साचो पर्पल फेस्ट हो एक साक्षात्कार आशिल्लो. ह्या कार्यक्रमाची चर्चा न्हय गोंयांतच जाल्यार देशभर जाली. मुख्यमंत्र्यान स्वयंपूर्ण मित्रांक दिव्यांग व्यक्तींक वळखपत्र आनी हेर सुविधां मेळोवन दिवपाखातीर मदत करपाक सांगलें.

समाजकल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी पर्पल फेस्ट हे दिव्यांग व्यक्तींच्या जीणेत क्रांतिकारी बदल घडोवपी चळवळ आशिल्ल्यांचे सांगून विविध सरकारी येवजणांविशीं जागरुकताय वाडोवपाक म्हत्त्वपूर्ण व्यासपीठ आसा, अशें सांगून हो कार्यक्रम यशस्वी करपा खातीर स्वयंपूर्ण मित्रांनी आपले योगदान दिवपाची मागणी केली.

दिव्यांग राज्य आयुक्त श्री. गुरुप्रसाद पावसकर हांणी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाविशीं म्हायती दिली.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2024/10

Skip to content