राजभवनार फाल्या पुस्तक विमोचन कार्यक्रम

30 डिसेंबर 2023

राज्यपाल श्री. पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हांचे हस्तुकीं फाल्या राजभवनार सकाळी 11.00 वरांचेर आयोजीत कार्यक्रमात केरळ कौमुदीच्या “मन की बात” पुस्तकाचे विमोचन जातले.

केरळ कौमुदीचे “मन की बात” हे पुस्तक प्रधानमंत्र्याच्या “मन की बात” ह्या कार्यक्रमाचेर आसा आनी तातूंत प्रधानमंत्र्यान केरळ राज्याबाबतीत उल्लेख केल्ल्या गजालींचो आस्पाव आसा. हे पुस्तक प्रधानमंत्री आनी देशाच्या लोकांक समर्पित केला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/971

Skip to content