वीज पुरवण खंडीत

26 डिसेंबर 2023

ता. 29 डिसेंबर 2023 दिसा 11 केव्ही गौतम हॉटेल फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.30 ते दनपारां 2.30 वरां मेरेन सिडनी डीटीसी, मेहता कन्स्ट्रक्शन, मथुरा एन्केलव्ह, उर्बानिया व्हिला, सांगोडकर वाईन स्टोअर, आल्त बेला विस्ता, घुमर रेस्टोरंट, पिकनिक प्लाझा, आर्डी स्कुल आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 29 डिसेंबर 2023 दिसा 11 केव्ही सुकुर फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.30 ते दनपारां 2.30 वरां मेरेन सुकुर चर्च, जोसवाडो, मायणा आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/969

Skip to content