अवजड वाहनां खातीर प्रवेश

पणजीः- 18डिसेंबर 2023

उत्तर गोंयांत 15 जानेवारी 2024 मेरेनच्या कालावधी खातीर कळंगूट आनी बागा वाठारांत सकाळी 5.00 ते 9.30 वरां मजगतीं बांदकाम साहित्य, मलनिस्सारण टँकर, मिश्रण, माल वाहक आनी हेर अवजड वाहनांक प्रवेश दिवपाक उत्तर गोंयच्या जिल्लो-दंडाधिकार्‍यान परवानगी दिला.

DIP/NB/PN/SF/SP/2023/2130

Skip to content