मतदार वळेरी निरिक्षक दक्षीण गोंयांत लोकांखातीर उपलब्ध आसतले

ता. 8 डिसेंबर 2023

मतदार वळेरी निरिक्षक श्री संदीप जॅकीस (आयएएस) ता. 14 डिसेंबर 2023 दिसा सांजेच्या 3.30 वरांचेर दक्षीण गोंयांतल्या माथानी साल्डाणा प्रशासकीय प्रकल्पातल्या सेमिनार सभाघरांत रूम नं. 407 हांगा उपस्थित रावन विशेश मतदार वळेरी उजळणी कामाचो नियाळ घेतले. तशेंच मतदार वळेरी निरिक्षक सर्वसामान्य लोकांचे कसलेय दावे/प्रस्न आसल्यार ते स्विकारतले.

तशेंच सर्वसामान्य लोक चेंबर क्रमांक 205, तिसरो माळो, सचिवालय, पर्वरी, बार्देस-गोंय, 403521 हांगा तांच्या कार्यालयांत वा फोन नं. 0832-2419420, 2419646 वयल्यान मतदार वळेरी निरिक्षकाकडेन संपर्क करपाक शकतात.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/938

Skip to content