प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटीसशीप मेळाव्याचें आयोजन

5 डिसेंबर 2023

गोंय सरकाराच्या कुशळटाय विकास आनी उद्देजकताय संचालनालयान ता. 12 डिसेंबर 2023 दिसा आयडीसी हॉल, वेर्णा उद्देगीक वसणूक, दक्षीण गोंय हांगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटीसशीप मेळाव्याचें आयोजन केला. अप्रेंटीसशीप मेळाव्यात अनेक भौशीक/खाजगी आस्थापनां सहभागी जावपाची अपेक्षा आसा.

इत्सुक आयटीआय उमेदवार आनी हेर थळाव्या युवकांनी नावनोंदणी खातीर सकाळीं 10.00 वरांचेर मेळाव्याच्या थळार हजर रावचे.

चड म्हायती खातीर उमेदवारांनी सरकारी आयटीआय, वास्को फोन नं. 0832-2524030/9822395368 चेर संपर्क करचो.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/925

Skip to content