फाल्या राजभवनार आयोजीत कार्यक्रमात डायलिसिस दुयेंतींक अर्थिक मजत भेटयतले

30 नोव्हेंबर 2023

फाल्या 1 डिसेंबर दिसा सकाळी 10.30 वरांचेर राजभवनार आयोजीत कार्यक्रमात डायलिसिस दुयेंतींक अर्थिक मजत भेटयतले.

तशेंच ह्या वेळार नागालॅण्ड राज्याचो थापणूक दीस मनयतले. आसाम राज्याचो थापणूक दीस दुसऱ्या दिसा आसून तोय ह्या वेळार मनयतले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/919

Skip to content