कुडचडेच्या रवींद्र भवनात सांगे आनी केपे तालुक्यातल्या भुरग्यांखातीर बाल कला शिबीराचे आयोजन

ता. 3 नोव्हेंबर 2023

कुडचडेच्या रवींद्र भवनान सांगे आनी केपे तालुक्यातल्या भुरग्यांखातीर 14 ते 18 नोव्हेंबर मेरेन बाल कला शिबीराचे आयोजन केला. हे शिबीर सांजेची 2.30 ते 5.30 ह्या वेळेत आयोजीत करतले. ह्या शिबीरात 6 ते 14 वर्सां पिराय गटातल्या भुरग्यांक पयली येवप्याक पयली हे प्रमाण प्रवेश दितले.

प्रवेश अर्ज कुडचडेच्या रवींद्र भवनाच्या कार्यालयांत 6 नोव्हेंबर सावन उपलब्ध आसतले आनी पुराय भरिल्ले अर्ज 10 नोव्हेंबर मेरेन स्विकारतले.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/864

Skip to content