राष्ट्रीय खेळां सर्तींचें खेळ पळोवपाक लोकांक प्रवेश दिवपाचो सल्लो

ता. 27 ऑक्टोबर 2023
गोंय राज्यांत 37 वे राष्ट्रीय खेळां सर्तीक सुरवात जाल्ली आसून सर्त 9 नोव्हेंबर मेरेन चलतली. राज्यांतल्या 29 खेळांमैदान आनी थळांचेर विंगड विंगड खेळां सर्तीं जातल्यो. सगळ्यां थळांचेर लोकांक ह्यो सर्तीं पळोवपाक खंयच्याय अमकेंच सरकारी मान्यताय वळखपत्रा बगर प्रवेश दिवपाचो सल्लो खेळां सचीवाच्या कार्यालयान दिला. लोकांक सगळ्यां खेळां सर्तीच्या थळांचेर फकत प्रेक्षक स्टॅण्डात प्रवेश दितले. खेळां सर्तींच्या थळार नेमणूक केल्ल्या पुलीस आनी सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी हांची नोंद घेवची आनी खेळ पळोवपाक येवपी लोकांक प्रवेश दिवचो.
म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/845

Skip to content