प्रयोगसांज कार्यक्रमात शेनवारा “माझ्या अंगणात सये” कलाकृतीचे सादरीकरण

ता. 27 ऑक्टोबर 2023
कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या “प्रयोगसांज” कार्यक्रमात फाल्या शेनवार ता. 28 ऑक्टोबर 2023 दिसा सांजेच्या 6.30 वरांचेर बहुउद्देशीय सभाघर, संस्कृती भवन, पाटो पणजी हांगा साहित्य लेणी प्रतिश्ठाना वतीन “माझ्या अंगणात सये” ह्या लोकगीत आनी गोंयच्या संस्कृतीचेर आदारीत कलाकृतीचे सादरीकरण करपात येतले. ह्या कलाकृतीचे लेखन प्रा. पौर्णिमा केरकर, दिग्दर्शन जयेंद्रनाथ हळदणकर, पार्शवसंगीत आनी उजवाडा येवजण दीपक गावस हांची आसा. ह्या कलाकृतीत प्रा. पौर्णिमा केरकर, शुभदा च्यारी, चित्रा क्षीरसागर, आसावरी कुलकर्णी, रेश्मी हळदणकर, अनिता वरक, सृश्टी नाईक, इंदू परब, सायली धरणे, भाविका हळदणकर, भार्गवी हळदणकर आनी समिक्षा पारोडकर हांची भुमिका आसा.
म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/843

Skip to content