फाल्या सरकारी कार्यालयां दनपारां 1.00 वरांचेर बंद

ता. 25 ऑक्टोबर 2023

            फाल्या फातोर्डा स्टेडियमार प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकीं 37 व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तींचें उक्तावण जावपाचे आसून ह्या फांटभूंयेर मडगांव शार वाठारांतल्या रस्त्यांचेर येरादारीची कोयंडी टाळपाखातीर  सगळीं सरकारी कार्यालयां  26 ऑक्टोबर 2023 दिसा दनपारां 1.00 वराचेर बंद जातली.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2023/839

Skip to content